கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

பெரிய திருடன்!

உன் இதயத்தைத் திருடிய
சாதாரண திருடன் அல்ல
நான் உன்னிலிருந்து
இலட்சக்கணக்கில்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 20, February 2017 More

காதல் கதிரவன்

காதல் வெம்மையைக்
கடத்தினாய்
கதிரவன் ஆனேன்

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 15, February 2017 More

தமிழினம்

நான்கு பக்கமும்
தண்ணீர் இருந்தால்
அது தீவு...
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 11, February 2017 More

இதயப்பூ

பூவைப் போல
பறித்த நீ
தூக்கி எரிந்தாய்
வாடிப் போனது
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 09, February 2017 More

பேனாவின் தவம்

உன் வருகைக்காக
ஒற்றைக் கால் தவம்
என் பேனா

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 03, February 2017 More

வெளியில் வா...

பூட்டிய வாடிவாசல்
கதவு
திறக்கப்பட்டது
காளையே!
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 01, February 2017 More

இசையாய் மீட்டு

வாசிப்பின்றி
உன் வயலின்...
மீட்டு நீ
இசையாகிறேன்...

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 29, January 2017 More

ஒளிரும் மௌனம்

எல்லா இருளையும்
ஒளிர வைக்கிறது
இந்த மௌனம்...

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 27, January 2017 More

உன்னைப் பார்க்கும்போதெல்லாம்...!

தேவதையைப்
பார்த்திருக்கிறாயா
என்கிறாய்.
ஆம் என்கிறேன்.
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 26, January 2017 More

காதல் போராட்டம்

வாடி வாசல் திறக்கும்வரை
வீடுவாசல் செல்லமாட்டோம்
அடங்காநல்லூர் போராட்டம்
உன் மனவாசல் திறக்கும்வரை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 25, January 2017 More