கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

நீயே எழுதுகிறாய்...

அற்புதமாய்க் கவி எழுதுவதாய்
என்னைப் பாராட்டுபவர்களிடம்
எப்படிச் சொல்வேன்
என் கவிதைகளை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 10, June 2017 More

காதலோடு கவிதை

மற்றவர்களிடம்
வாழ்த்துகளை
எதிர்பார்த்திருந்தாலும்
உன்னிடம் கவிதைகளை
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 30, May 2017 More

மரணமில்லாக் காதல்

அமுதம்
சாப்பிட்டிருக்கிறாயா என்றாய்.
ம்ம் என்றேன்.
எப்படி என்றாய்.
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 25, May 2017 More

மரண விழிப்பு

மரணத் தூக்கம் தூங்கினேன்
கனவாய் வந்தாய்
மரணத்திலிருந்து
மீண்டவன்போல்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 17, May 2017 More

அம்மா...

அம்மா
மொழிக்கு மொழி
வார்த்தைகள்
வேறுபடலாம்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 14, May 2017 More

காற்றாய்...

வெற்றிடத்தை நிரப்பும்
காற்றாய்
என் இதயத்தை
நீ நிரப்பியிருக்கிறாய்

காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 09, May 2017 More

உன் நினைவின்றி...!

உணவில்லாமல்
உண்ண முயல்வதுபோல்
உன் நினைவில்லாமல்
கவிதை எழுத முயன்று
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 04, May 2017 More

விதவை

வண்ண நிலாவாய்
வலம் வந்து
ஒருகட்டத்தில்
வண்ணம் தொலைத்து
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 03, May 2017 More

நினைவு சொர்க்கம்...

தனிமையில் அமர்ந்து
அசைபோடும்
பால்யகாலத்து நினைவுகள்
சுகமானவை....
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 01, May 2017 More

உறக்கமாய்...!

உறக்கத்தைப்போல
நீ வருகிறாய்.
என் உறக்கத்தை
உறங்கவைத்துவிட்டு
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 22, April 2017 More