கவிதைகள் - கேப்டன் யாசீன்

அடங்காத காளைகள்

காளைகளை
அடக்க வேண்டியவர்கள்
காளைகளாக களத்தில்.
காளை தழுவலுக்கு
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 18, January 2017 More

காதலோடு வா...

இன்று போகிப் பண்டிகை
என் மீதான
உன் கோபத்தைக்
கொளுத்திவிட்டு
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, January 2017 More

கண்ணீரில் விழா...

உழவன் அழுதிட
அந்தக் கண்ணீர் மழையில்
நனைந்தபடி
அவனுக்கான விழா கொண்டாட்டம்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, January 2017 More

கவிதைப் பரிசு...

உன்னை
நினக்கும் போதெல்லாம்
உடனே
பரிசாகத் தருகிறாய்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 02, January 2017 More

புத்தாண்டு இளைஞனே!...

புத்தாண்டு இளைஞனே!
உனக்குள்
ஒளிந்து கிடக்கும்
திறமைப் பெட்டகத்தை
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 01, January 2017 More

உயிர் நினைவு

என் மூளையை
அகற்றினாலும்
உன் நினைவுகளைச்
சுமந்து கொண்டிருப்பேன்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 29, December 2016 More

அலையலையாய் காதல்...

கடல் நான்
கவிதை அலைகளை
உன்னை நோக்கி
அனுப்பிக் கொண்டே
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 23, December 2016 More

காதல் மழை

காதல் மழையில்
தூய்மையானது
என் மனது.
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 20, December 2016 More

கா(த)ல்

என் உயிரை
அணிந்து கொண்டு
நடக்கிறாய்
கால்களுக்குக் கீழே
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 17, December 2016 More

கலைந்த கவிதை...

நீ
கலைத்து வைத்த
வார்த்தைகளைத்
தேடிப் பிடித்து
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 14, December 2016 More