கவிதைகள் - சுஜாதா

கன்னி ராசி

நான் கன்னி ராசிப் பொண்ணு
என் கண்ணிரண்டும் மீனு
நீ சொன்ன பேச்சைக் கேளு
நான் சொக்க வைக்கும் ஆளு

காதல் கவிதை சுஜாதா 26, March 2017 More

தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ

தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ
உனைப் பார்த்தேன்
அறிஞ்சோ அறியாமலோ
உன்னை அழைத்தேன் 
காதல் கவிதை சுஜாதா 21, March 2017 More

உள்ளது உள்ளபடி

வானத்தில் உள்ளது நிலவு
தூரத்தில் உள்ளது உறவு
கானத்தில் உள்ளது கனவு
காரத்தில் உள்ளது பிரிவு

ஏனையவை சுஜாதா 18, March 2017 More

பெற்றோர்

பத்துமாதம் பெற்றெடுத்துப்
பால் கொடுத்துப் பற்று வைத்துப்
பிள்ளையென வளர்த்தெடுத்துப்
பிரியாணி செய்து தந்து
நடப்பு கவிதை சுஜாதா 17, March 2017 More

உறவினர்

கடனெடுத்துக் கொடுத்திட்டாலும்
கல்லு மனம் இளகிடாதார்
காசு பொருள் பார்த்துத்தான்
காதலையும் வகுத்திடுவார்
நடப்பு கவிதை சுஜாதா 16, March 2017 More

கலங்க வேண்டாம்

வெளுத்ததெல்லாம் பாலென்று
எண்ண வேண்டாம்
வெளிநாட்டு மோகத்தாலே
வெதும்ப வேண்டாம்
ஏனையவை சுஜாதா 14, March 2017 More

விழிகள் பார்த்தேன்...

விழிகள் பார்த்தேன்
மொழிகள் புதைந்தன
விரல்கள் கோர்த்தேன்
இதழ்கள் குவிந்தன
காதல் கவிதை சுஜாதா 22, May 2016 More

சும்மா சொன்னேன் கலங்காதே!

காலையிலே போனவரைக்
காணவில்லை என்று ஏங்கக்
காத்திருந்த பெண்ணின் மனம்
பூத்திருந்து பொலிவிழக்க!
காதல் கவிதை சுஜாதா 17, May 2016 More

கண்கள்

கண்கள் இரண்டும் பார்க்கும் போது
பார்வை குறைந்து போகுமோ? உன்
இமையைக் கண்ட பின்பு எந்தன்
சமையல் நின்று போகுமோ? உன்
ஏனையவை சுஜாதா 10, May 2016 More

தாமரை

தாமரை முகமெனக்
காரிகை எழில் பெறச்
சக்தியும் அழகுற
இருக்கையாய்ப் பயன் பெற
ஏனையவை சுஜாதா 25, February 2016 More