கவிதைகள் - சுஜாதா

விழிகள் பார்த்தேன்...

விழிகள் பார்த்தேன்
மொழிகள் புதைந்தன
விரல்கள் கோர்த்தேன்
இதழ்கள் குவிந்தன
காதல் கவிதை சுஜாதா 22, May 2016 More

சும்மா சொன்னேன் கலங்காதே!

காலையிலே போனவரைக்
காணவில்லை என்று ஏங்கக்
காத்திருந்த பெண்ணின் மனம்
பூத்திருந்து பொலிவிழக்க!
காதல் கவிதை சுஜாதா 17, May 2016 More

கண்கள்

கண்கள் இரண்டும் பார்க்கும் போது
பார்வை குறைந்து போகுமோ? உன்
இமையைக் கண்ட பின்பு எந்தன்
சமையல் நின்று போகுமோ? உன்
ஏனையவை சுஜாதா 10, May 2016 More

தாமரை

தாமரை முகமெனக்
காரிகை எழில் பெறச்
சக்தியும் அழகுற
இருக்கையாய்ப் பயன் பெற
ஏனையவை சுஜாதா 25, February 2016 More

சீராகத் தொடர்வது தான் வாழ்க்கை

சொல்லச் சொல்லப்
புரிவதல்ல அன்பு
சொல்லாமல்
புரிவது தான் அன்பு
ஏனையவை சுஜாதா 22, February 2016 More

அவனா என்னவன்....?

இன்று போவேன்
நாளை போவேன்
என்று தினம்
சொல்லிச் சொல்லி
ஏனையவை சுஜாதா 21, February 2016 More

விழிப்பு

சுற்றும் பூமி சுற்றிவர
ஒரு வினாடி மறந்திருக்கத்
தாரகையோ தனை மறந்து
கண்களினைச் சிமிட்டிவிட
ஏனையவை சுஜாதா 15, February 2016 More

ஏக்கம்...!

காற்றும் ஒரு கணம் வீச மறந்தது
கானக் குயிலது பாட மறந்தது
சுட்டும் என் விழி தேடி அலைந்தது
கட்டும் அவன் குரல் நாடி நலிந்தது
காதல் கவிதை சுஜாதா 14, February 2016 More

சந்திரன்

முகத்திரை விலக்கி நின்று
முழுமதி பார்த்திருக்கக்
கதிரவன் மறைந்து சென்று
கண்களை மூடி நிற்க
ஏனையவை சுஜாதா 09, February 2016 More

பௌர்ணமி

கண்ணால் பார்த்தேன்
கனிவாய் ரசித்தேன்
முன்னால் வியந்தேன்
முழுதாய் வியர்த்தேன்
ஏனையவை சுஜாதா 08, February 2016 More