கவிதைகள் - சேயோன் யாழ்வேந்தன்

காரணங்கள் தீர்வதில்லை

அம்மாவுக்கு
உடம்பு சரியில்லை
அப்பா வீட்டில் இருந்தார்
விருந்தினர்கள்
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, December 2016 More

கோடிக்கும் ஒன்று கூடுதல்...

கோடி அற்புதரே
இந்த அற்பனின் ஒரு கேள்வி,
கோடி அற்புதத்துக்குக்
கூடுதலாய் ஒன்றும்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 24, October 2016 More

இறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்

சிறுநீர் கழிக்கும்
பீங்கான் தொட்டியில்
சிற்றெறும்பைக் கண்டதும்
சட்டென்று அடக்கி
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 05, October 2016 More

தற்கொலை செய்யப்படும் கொசுக்கள்...

காற்றுக்காக அவர்கள்
விசிறிக்கொண்டிருக்கும்
மின் மட்டைகளில்
கொசுக்கள் ஏன் தற்கொலை
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 25, September 2016 More

பழக்கம்...

கவிதை ஏடெங்கே என்றால்
காகிதக் கூடையாயிற்று என்கிறாள்
பாட்டுப் படிக்கிறேன் என்றால்
காதைப் பொத்திக்கொள்கிறாள்
நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 19, September 2016 More

மோசடி...

தாமரை பூத்த தடாகத்தில்
நீராடி எழுந்த புனிதப் பசுக்களின்
கொம்புகளில் மனிதக் குருதி

நடப்பு கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 01, September 2016 More

ஒரு கவிதையின் பயணம்...

இவ்வளவு நேரமும்
அந்த பூங்கா இருக்கையில் அமர்ந்திருந்த
பறவையிடம் இருந்த கவிதை,
காரணம் ஏதுமின்றி அது பறந்துபோனவுடன்,
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 17, August 2016 More

கடவுள் தப்பிவிடக்கூடாது

உன் கடவுளை
உள்ளே வைத்துப்
பூட்டுவது எதற்கு,
எவரும் களவாடுவதைத்
புரட்சி கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 29, July 2016 More

என்ன இருக்கிறது...

உடைந்த வளையல்களை,
மல்லிகைச் சரத்தை,
ஏன் ஒருமுறை
தாவணியைக் கூட
காதல் கவிதை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 10, July 2016 More

யாதுமாகியவள்...

காவல்காரியாய் சில நேரம்
எங்கள் குற்றங்களைக் கண்டுபிடிக்கும்
புலனாய்வு அதிகாரியாய் சில நேரம்
எங்களுக்காக அப்பாவிடம் வாதாடும்
ஏனையவை சேயோன் யாழ்வேந்தன் 04, July 2016 More