கவிதைகள் - தமிழ் இதயம்

மகள்

அள்ள அள்ள நிறையும்
அட்சயத்தாழியாய்-  என்
உள்ளம் எங்கும்
உறைந்து  உறைந்து
ஏனையவை தமிழ் இதயம் 24, February 2017 More

மகள்

நீ பூத்துப்பூத்து போடும்
புன்னகைப்பூக்கள் 
அத்தனையும்- என்
ஆனந்தச்சிறையில்
குட்டிக் கவிதை தமிழ் இதயம் 27, January 2017 More

மகள்...

உன் புன்னகை
உலகின் அத்தனை
அழகுகளையும்
அடிமை
குட்டிக் கவிதை தமிழ் இதயம் 02, January 2017 More

இதை விட என்ன..?

உள்ளம் எனும் உயிரோட்டம் -
அதில் கள்ளமில்லா
இரு உள்ளங்களின்
தெள்ளிய நீராய் தெளிந்தோடும்
காதல் கவிதை தமிழ் இதயம் 16, March 2015 More

கடன்....

மெல்லிய காற்று
என்னை வருடியது
உன் அன்பின்
வருடலே அறியாத எனக்கு
காதல் கவிதை தமிழ் இதயம் 09, March 2015 More

சிரிப்பு...

நான் ஒரு
பிச்சைக்காரியாய்
உன் வண்ண முக
வாசலில் இருந்து வரும்
குட்டிக் கவிதை தமிழ் இதயம் 08, March 2015 More

இதயப்பூ!...

பதுமையாய் நீ இருந்தாலும்
புதுமையாய் உன்
இதயப் பூஞ்சோலையில் - என்
தரிசனத் தண்ணீரால்
காதல் கவிதை தமிழ் இதயம் 21, February 2015 More

இலட்சிய மகன்

நான் ஓர் இலட்சிய மகன்
இலட்சங்கள் வாங்கி
இலட்சாதிபதியாகும்
இலட்சிய மகன் அல்ல
புரட்சி கவிதை தமிழ் இதயம் 01, February 2015 More

காதல்....

என்
உயிரின் உயிருக்கு,
உயிரின் உயிராய்
எழுதும் முதல் உயிர் தூது இது
காதல் கவிதை தமிழ் இதயம் 28, January 2015 More

நித்தம் வாழ்க தமிழ் !

பொதிகை மலைச்சாரலிலே
தத்தித் தவழ்ந்து வந்து
எத்திக்கும் திசை பரவி
முச்சங்கம் கண்டு வளர்ந்து
ஏனையவை தமிழ் இதயம் 23, January 2015 More