கவிதைகள் - றொபின்சியா

நண்பனுக்கு ஒரு மடல்

நலம் கேட்டு கொள்ள
நாம் தான் இப்போது
நட்ப்பாக இல்லையே...!

ஏனையவை றொபின்சியா 19, January 2017 More

நானும் பொங்கல்

பாருக்கு சோறூட்ட
வேருக்கு  நீரூற்றி
வேளாண்மை செய்திடும்
வாழ்வான உழவன் நான்.

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 18, January 2017 More

ஐல்லிக்கட்டு...

சண்டி கட்டு கட்டி
சண்டை போட்டு
சாகடிப்பதல்ல ஐல்லிக்கட்டு.
புல்லுக்கட்டு ஊட்டி
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 02, January 2017 More

மண் வாசம்

கவியெழுத கை பேசி
எடுத்து கையடக்கி
காத்திருந்த வேளை.
கண் கலங்க
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 02, January 2017 More

மலர்கிறது ஆண்டு 2017....

பத்தாண்டு பிறக்கிறது
புதுவாழ்வு மலர்கிறது
எந்தாண்டு வந்தாலும்
அந்தாண்டு புத்தாண்டுதான்.

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 01, January 2017 More

சாயலாய் வா

காத்திருந்த கண்களெல்லாம்
விழித்திருக்கு இன்றுவரை
வீற்றிருக்க முடியாது
முனகிறது என்  மனதும்

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 29, December 2016 More

என் அவள்....

தென்றல் தழுவிச் செல்ல .
தேன்நிலவாய் நீ
வான்மதியில் மகுடம் சூட.
கார் முகிலும் என்
காதல் கவிதை றொபின்சியா 23, December 2016 More

தூரிகை மடல்

தூர தேசத்திலிருந்து
ஒரு
தூரிகை மடல். ......!

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 11, December 2016 More

ஊருக்கு போவோம்

ஊரிழந்து உறவிழந்து
உயிர் சுமந்து வந்தோம்.
கயிறறுந்து பயிர் தின்னும்
காளைதனை போல
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 01, December 2016 More

கல்லறைக்குள் கண்ணீர்...

எண்ணற்ற கனவு
ஈடற்ற ஏக்கம்
இத்தனையும் சுமந்து
எத்தனை நாள் தூங்க
புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 29, November 2016 More