கவிதைகள் - றொபின்சியா

அன்றும் இன்றும்

சுகங்கள் துறந்து
களங்கள் சென்றோம்.
விலைகள் பேசவில்லை
விடுதலையே பேச்சென்றோம்

புரட்சி கவிதை றொபின்சியா 26, March 2017 More

காத்திருப்பு....

கண்ணசையும் - உந்தன்
கருவிழிதன்னில் - எந்தன்
ஒளி விசை கொண்டு - எம்
இரு வழி பேசத்துடிக்குதடி பெண்ணே.

காதல் கவிதை றொபின்சியா 22, March 2017 More

இதயம் கனக்கிதடி

இருள் சூழும் - நல்
மாலைப் பொழுதில்
சூரிய இறக்கத்தை பார்க்கையில்
மனதில் உன் நினைவேற்றல்

காதல் கவிதை றொபின்சியா 17, March 2017 More

என்ன வாழ்க்கை

அன்பினை அமரவிட்டு
ஆசைகள் பல சுமந்து
ஆழ்கடல் தாண்டி வந்து
அடிமையாய் போனோம்

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 16, March 2017 More

தொலைபேசித் தொல்லை

சொல்லேலா வார்த்தைகளை
செல்லால சொல்லத்தான்
செல் பேசி வந்து - இன்று
தொலைபேசியாகி அது
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 14, March 2017 More

பெண்மையை போற்றுவோம்

அன்பென்னும் அமுதம்
ஆக்கிப் போடும் அவசரத்தில்
அலுப்பை கூட பாராது
அயராது உழைக்கும்
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 08, March 2017 More

மனிதம்

காலம் மிகவும் சிறிது
கனவுகள் சுமந்த - எம்
கால் பயணம் அதிகம்
பாதைகள் மாறும் - எம்
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 04, March 2017 More

காதலியே....!

மௌனம் தாண்டிய
புன்னகையில்தான்
புதைந்திருக்கு உன் காதல் .
நேற்றுவரை நீ நிழலாக
காதல் கவிதை றொபின்சியா 19, February 2017 More

காதலர் தினம்...!

உதடுகள் ஓரமாக
விழியால் மொழி பேச
மனசு மட்டும் - தினம்
மங்கலம் கொள்ள
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 14, February 2017 More

அறவழி போர்

என்ன செய்தோம் - எவருக்கு
எவ்வினை புரிந்தோம் .
மாற்றம் வேண்டித்தானே
போராடினோம் - நாம்
நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 13, February 2017 More