நடப்பு கவிதைகள்

அடங்காத காளைகள்

காளைகளை
அடக்க வேண்டியவர்கள்
காளைகளாக களத்தில்.
காளை தழுவலுக்கு
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 18, January 2017 More

நானும் பொங்கல்

பாருக்கு சோறூட்ட
வேருக்கு  நீரூற்றி
வேளாண்மை செய்திடும்
வாழ்வான உழவன் நான்.

நடப்பு கவிதை றொபின்சியா 18, January 2017 More

கண்ணீரில் விழா...

உழவன் அழுதிட
அந்தக் கண்ணீர் மழையில்
நனைந்தபடி
அவனுக்கான விழா கொண்டாட்டம்
நடப்பு கவிதை கேப்டன் யாசீன் 16, January 2017 More

பொங்கல்...

பொங்கலே - தை
பொங்கலே நீ
பொங்கு
மங்களம்
நடப்பு கவிதை த.சி.தாசன் 16, January 2017 More

ஆணவம்...!

ஆசையோ அடங்கிடும் வரை
அநிதியோ நீதி தோன்றிடும் வரை இதை
அறியாத மனிட ஜென்மங்கள்
அழிவை தேடும் களம்
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 16, January 2017 More

தைப்பொங்கல்...

புதிர் எடுத்து பதர் அகற்றி
புதிய நெல்லின் பொங்கல் பாலுடனே
சக்கரை வெல்லமிட்டு
பதமறிந்து நெய்யும் இட்டு
நடப்பு கவிதை ஆதவன்.புவி 15, January 2017 More

தைத்திரு நாள்..

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்
தமிழர்தம் வலி அகல
நம்பிக்கையை
தந்துவிடு தைமகளே!
நடப்பு கவிதை ஏகலைவன் 15, January 2017 More

தைமகளே வருக!

தைமகளை வரவேற்றுத்
தானியங்கள் தரமேற்றி அத்
தைமகளும் சிரித்திருக்கப்
பால் பொங்கி வருவது போல்……

நடப்பு கவிதை Inthiran 15, January 2017 More

தை மகளே வருக வருக ..

சூரியனுக்கு நன்றி
சொல்லிடவும்
தமிழரின் நன்றி
மறவாமையை
நடப்பு கவிதை கலையடி அகிலன் 15, January 2017 More

தைப்பொங்கல் இது...!

எருதுகள் இரண்டில்
பூட்டிய கலப்பை
இளைஞர்கள் கையிலும்
வரவேண்டும்.
நடப்பு கவிதை சிந்து.எஸ் 15, January 2017 More