ஹைக்கூ கவிதைகள்

மீண்டும் ஒருமுறை.... அம்மா!

கடல் தாண்டி சுகமாக 
வாழ்ந்தாலும் -அம்மா
உன் தோள் மீது சாய்ந்து
அடைந்த சுகம் மீண்டும்
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 15, May 2017 More

மறுஜென்மம்

மன்னிக்க வேண்டும் மரணமே!
மனிதம் தான்
என் மறுபிறவியென்றால்!
வேண்டாமெனக்கு
ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 04, May 2017 More

தாயின் கருணை

தன் விருப்புகளை மறந்து
உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி
கருணையின் இருப்பிடமாய் அமைந்து
வாழ்க்கை தன்னில்
ஹைக்கூ கவிதை கலையடி அகிலன் 20, April 2017 More

கானல் நீர்..!

வாயால் உழுது -பொய்
வாக்குறுதிகளை விதைத்து
அந்த வளராத
பயிருக்கு ஐந்து
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, April 2017 More

ரசிகன்

மின்மினி பூச்சிகளின்
வண்ண விளக்கை
ரசிக்க மின்சார வரி
தேவையில்லை...

ஹைக்கூ கவிதை ஷிவஷக்தி 03, April 2017 More

அழகு

அவள் கூந்தலில்
அந்த அழகிய
மல்லிகைப் பூக்கள்...
பூவொன்று பூப்பொதியை
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 08, March 2017 More

சிவப்பு விளக்கு!

நீல வண்டுகளை
பார்த்திருக்கும்
சிவப்பு றோஜாக்கள்
நாங்கள். ..
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 25, February 2017 More

பிரிவால்...

ஒரு நிமிடம் உன்னை காணாமல்
பல நேரம் உன்னை காணாமல்
சில நொடி உன்னை ஏங்கி
என் விழிகளில் உன்னை நினைத்து
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 17, February 2017 More

வறுமை...

எங்கள் நிலை எண்ணி
அழ நினைக்கும் போது
தான் தோன்றியது
கண்ணீரும் வறண்டு
ஹைக்கூ கவிதை சய்லு 06, February 2017 More

தகுதி

ஆசைப்படுவதற்கு!
தகுதி தேவையில்லை -அதை
அடைவதற்கான தகுதியை!
உருவாக்கிக்கொள்...

ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 28, January 2017 More