ஹைக்கூ கவிதைகள்

புதுக்கவிதை...

வானத்தின்
இரண்டு எல்லைகளில்
ஏழு நிறங்களில்
வரைந்துக் காட்டும்
ஹைக்கூ கவிதை கவிதைகள் 23, November 2016 More

கற்றுதந்த விலங்குகள்

உடம்பையே வளர்க்காதே
நம்பிக்கையையும் வளர்
யானை

ஹைக்கூ கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 22, October 2016 More

பசி

திருடு  போன பை
திரும்பக் கிடைத்தபோது -வியப்பு
பணம் இருந்தது
உணவுப் பொட்டலம் இல்லை

ஹைக்கூ கவிதை சய்லு 05, October 2016 More

கனவான வாழ்வு

கனவுதனில்!
வாழ்ந்து வந்தவன்!
உறக்கத்தை!
தொலைத்ததும் ஏனோ...

ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 01, October 2016 More

வலி...

வலிகள் கொடுப்பவையே!
வாழ்க்கை
துணையாகின்றன...
ரோஜாவிற்கு!
ஹைக்கூ கவிதை வினோஸ்டார் 30, August 2016 More

ஏழையின் கதறல்....

கோடி கோடியாய்
பணக்கட்டுக்கள்
வேண்டாம்,
பசி தீர உணவிருந்தால்,
ஹைக்கூ கவிதை நட்புடன் அஷ்வி 23, August 2016 More

எனக்கு வேண்டிய நீ...

எனக்கு தலை
வலிக்கும் போது
தைலமாக நீ வேண்டாம்..!
ஹைக்கூ கவிதை கவிதை 18, July 2016 More

உடை....அடை..!

.வளர்ந்து செழித்த
பயிர்கள் வேலியின்
மேல் தெரிவதால்
வரும், போகும்
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, June 2016 More

பணப்பயிர்..!

உழைப்பு மரம்
ஒன்றில் தான்
பணமெனும்
பழம் பழுக்கும்.

ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 12, June 2016 More

சிந்தி..!

பிறக்கும் போது
கோடீஸ்வரனும்
ஏழையே-பின்
இறக்கும் வரைக்கும்
ஹைக்கூ கவிதை பசுவூர்க் கோபி 16, May 2016 More