காதல் கவிதைகள்

கவிதைகளாய்...!

வானத்து நட்சத்திரமாய்
வைக்கோல் கடதாசியில்
வரைந்த என் வலிகள்
கவிதைகளாய் ...!

காதல் கவிதை சிந்து.எஸ் 24, February 2017 More

என்னவனே என் கள்வனே

எத்தனை காலம்.....
உன் நினைவுகளை.....
சுமந்து கொண்டு வாழ்வது,.....?
அதற்குஎல்லை இல்லையா...?
காதல் கவிதை கவிஞர் கே இனியவன் 24, February 2017 More

நிலா விடு தூது

காதல் கண்ணாளனே
கன்னியிவள் காதலினை
தொலைத்து விட்ட
கண்ணாளனே.

காதல் கவிதை ஈழநங்கை ஈழம் 24, February 2017 More

பெரிய திருடன்!

உன் இதயத்தைத் திருடிய
சாதாரண திருடன் அல்ல
நான் உன்னிலிருந்து
இலட்சக்கணக்கில்
காதல் கவிதை கேப்டன் யாசீன் 20, February 2017 More

வரமொன்று வேண்டும்!

மலரோடு என்னை
இதழாக்கி பார்த்தேன்
மழையோடு என்னை
துளியாக்கி பார்த்தேன்
காதல் கவிதை துயிலகா 20, February 2017 More

விழிகளில் காதல்....

ஒரு உணர்வை இரு
உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தும்
ஒரு உறவு காதல்
இரு விழியில் ஒரு உணர்வால்
காதல் கவிதை கவிதை 20, February 2017 More

என்னவளும் நானும்...

மனவலிமையை
இயலுமாக்கி
தொடர்கிறது கருவண்டு
காதல் கவிதை கவிதை 20, February 2017 More

கொடை செய்கிறேன்...

கடை வீதி ஒன்றில்
குடை தாங்கி தென்றல்
நடை கண்ட மனமோ
குடை சாய்ந்தது.

காதல் கவிதை கவிதை 20, February 2017 More

காதலில் பிரிவின் துயரம் உள்ள ஒருவன்

காதல் என்னும் அம்பு உன் மீது
எய்யப்பட்டது ஆனால்,
எய்தவன் அருகில் இருந்தும்
உன்னுடைய அம்மா மீது நீ கொண்ட பாசத்தால்
காதல் கவிதை கவிதை 20, February 2017 More

காதல்.....

உன்னை பார்த்த நாள் முதலாய்
நான் குருடனாய் அலைகிறேன்
கண்களும் இருக்கிறது
பார்வையும் இருக்கிறது
காதல் கவிதை கவிதை 20, February 2017 More